CURSUS | Waarnemen op tactisch/strategisch niveau

Ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) oefenen met enige regelmaat op tactisch en strategisch niveau. Vaak worden daarvoor tijdens crisisoefeningen respectievelijk het operationeel crisisteam (OCT) en het crisisbeleidsteam (CBT) in stelling gebracht. Deze cursus leert je op dit niveau gedrag te analyseren, interventies toe te passen en de juiste oplossingen te bieden, zodat de professionals kunnen groeien in hun functioneren.

 

Direct naar aanmelden

Waarnemen wat je ziet gebeuren op tactisch en strategisch niveau tijdens een crisisoefening en dat goed teruggeven aan de deelnemers, is een complex proces. Daarom leren we je de denkrichtingen aan van crisisfunctionarissen die op dit niveau werkzaam zijn. Ook gaan we in op de ‘denk- en werktaal’ van het OCT en CBT, en de onderlinge positie en rollen van de teamleden. En we reiken je gereedschappen aan die je helpen de professionals op dit niveau centraal te stellen en verder te laten groeien.

We leren je de vijf processtappen voor waarnemen aan: informatie vergaren, managen van verwachtingen, voorbereiden op de oefening, waarnemen en evalueren en rapporteren.

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de competenties van een tactisch/strategisch waarnemer en hoe je die effectief kunt gebruiken. Politiek-bestuurlijk inzicht is op dit niveau bijvoorbeeld een van de belangrijke vaardigheden.

De cursus waarnemen op tactisch/strategisch niveau houdt rekening met het beleid, de richtlijnen en de hulpmiddelen die ontwikkeld worden door de werkgroep waarnemen van het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO (deelnemers uit ziekenhuizen, GHOR en NAZB).


Aanvraagprocedure

Oefenleiders van ziekenhuizen en RAV die waarnemers willen inzetten, melden dat binnen het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO.
Het direct benaderen van de waarnemers via het besloten deel van de NAZB-website is ook mogelijk. Hier zijn ook waarnemersformulieren te vinden, die oefenleiders helpen doelstellingen te formuleren voor hun waarnemers. Zie verder ‘Werkinstructie oefenleider’.
Aanmelden voor het besloten deel van de website kan via het secretariaat NAZB: secretariaat@nazb.nl of 013-5392332.


Na afloop…

 • Ben je in staat een oefening waar te nemen op tactisch/strategisch niveau;
 • Ben je in staat de competenties van een waarnemer op dit niveau effectief in te zetten;
 • Ben je in staat gedrag te analyseren, interventies te kiezen en oplossingen te bieden;
 • Ben je in staat je een oordeel te vormen en verbeterpunten aan te dragen;
 • Ben je in staat tactvol te communiceren, te evalueren en te rapporteren.

 

 

Programma

Dag 1

Theorie en praktijk

 • Informatie vergaren
 • Managen van verwachtingen
 • Voorbereiden op een oefening
 • Waarnemen
 • Evalueren en rapporteren
 • Competenties

 

Dag 2

Terugkomdag

Het programma voor deze dag komt tot stand op basis van jullie tussentijds opgedane ervaring, leer- en ontwikkelbehoeften. Vast onderdeel is het delen van ervaringen en extra oefenen onder deskundige begeleiding.


Aantal deelnemers

Maximaal 10


Tijdsinvestering

 • Thuiswerkopdracht (1 uur)
 • Twee cursusdagen (16 uur)


Doelgroep

Zorgprofessionals op tactisch of strategisch niveau binnen ROAZ-regio Brabant die willen waarnemen op het niveau van crisisbeleidsteams, operationele crisisteams of gecombineerde crisisteams op tactisch-strategisch niveau.


Toelatingseisen

De deelnemer bekleedt een functie op tactisch/strategisch niveau, of beschikt aantoonbaar over dit werk- en denkniveau.


Data

In afstemming met de deelnemers.

 

Locatie

De Rooi Pannen

Dr. Ahausstraat 1

5042 EK Tilburg

Terug naar overzicht

 

 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden voor de CURSUS  |  Waarnemen op tactisch/strategisch niveau.


Achternaam*
Voorvoegsels
Voorletters*
Voornaam*
Geslacht*

Emailadres*
Telefoonnummer werk:
Mobiele telefoonnummer:
Naam organisatie:*
Adres organisatie:*
Functie:*
Huidige rol in crisisorganisatie zorginstelling
Dieetwensen:
Opmerkingen:
Velden met een * zijn verplicht
Print