CURSUS | Medisch slachtofferbegeleider oefenen (MSBO)

Artsen en verpleegkundigen moeten tijdens een crisis onder hoge druk diagnoses stellen en patiënten behandelen. Dit zorgproces wordt beoefend met LOTUS-slachtoffers en acteurs. Als MSBO’er bied je ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorziening tegenspel volgens een realistisch tijdsperspectief.

 

Direct naar aanmelden

Vanaf binnenkomst volg en begeleid je een T1- of T2-slachtoffer volgens de beschreven slachtofferrollen door het hele zorgproces. Jij ziet erop toe dat het tegenspel realistisch verloopt. Moet een slachtoffer bijvoorbeeld geopereerd worden, dan zal eerst een OK vrij moeten zijn. De tijd die het in beslag neemt om een OK te regelen, hierover te communiceren en de patiënt voor de OK klaar te maken, zijn belangrijke praktische zaken die volgens een realistische tijdsduur moeten verlopen. Daar waar nodig onderneem je actie en pleeg je interventies. Dankzij jouw medische kennis ben je in staat medische vragen vakinhoudelijk te beantwoorden. Ook staan we stil bij de competenties van een MSBO’er. We leren je die effectief in te zetten, zodat jij de oefenende zorgprofessionals in staat stelt te verbeteren en te groeien.

Als MSBO’er zorg jij voor een reëel beeld van de medische behandelcapaciteit: het aantal gewonden dat per uur in een ziekenhuis behandeld kan worden
op basis van de resultaten van de oefening.

De cursus MSBO houdt rekening met het beleid, de richtlijnen en de hulpmiddelen die ontwikkeld worden door de werkgroep Waarnemen van het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO (deelnemers uit ziekenhuizen, GHOR en NAZB).


Aanvraagprocedure

Oefenleiders van ziekenhuizen en RAV die waarnemers willen inzetten, melden dat binnen het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO.
Het direct benaderen van de waarnemers via het besloten deel van de NAZB-website is ook mogelijk. Hier zijn ook waarnemersformulieren te vinden, die oefenleiders helpen doelstellingen te formuleren voor hun waarnemers. Zie verder ‘Werkinstructie oefenleider’.
Aanmelden voor het besloten deel van de website kan via het secretariaat NAZB: secretariaat@nazb.nl of 013-5392332.  


Na afloop...

 • Ben je in staat T1- en T2-LOTUSslachtoffers door het zorgproces te begeleiden;
 • Ben je in staat realistisch tegenspel te bieden aan artsen en verpleegkundigen vanuit tijd- en medisch perspectief;
 • Ben je in staat je competenties effectief in te zetten;
 • Ben je in staat je een oordeel te vormen en verbeterpunten aan te dragen;
 • Ben je in staat tactvol te communiceren, te evalueren en te rapporteren.

 

 

Programma

 • Rol MSBO
 • Werkinstructie
 • Demonstratie met slachtoffer
 • Theorie
 • Oefening


Aantal deelnemers

Maximaal 10


Tijdsinvestering

 • 1 uur voorbereiding
 • 1 dag (8 uur) cursus


Doelgroep

SEH-, IC-, RAV Verpleegkundige of artsen


Toelatingseisen

De deelnemer beschikt over IC-, RAV- en/of SEH-vakkennis.


Data

In afstemming met de deelnemers.


Locatie

Opleidings- en Oefencentrum (OOC) van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis

Hilvarenbeekseweg 60

5022 GC Tilburg

Terug naar overzicht

 

 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden voor de CURSUS  |  Medisch slachtofferbegeleider oefenen (MSBO).


Achternaam*
Voorvoegsels
Voorletters*
Voornaam*
Geslacht*

Emailadres*
Telefoonnummer werk:
Mobiele telefoonnummer:
Naam organisatie:*
Adres organisatie:*
Functie:*
Huidige rol in crisisorganisatie zorginstelling
Dieetwensen:
Opmerkingen:
Velden met een * zijn verplicht
Print