SEH TweeSteden sluit per 1 september van 20.00 tot 08.00 uur

17 augustus 2018

In aanloop naar de volledige sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie ETZ TweeSteden gaat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vanaf zaterdag 1 september 2018 over tot een gedeeltelijke sluiting van deze SEH aan de Dr. Deelenlaan, van acht uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends. 


SEH TweeSteden sluit per 1 september van 20.00 tot 08.00 uur

Aanleiding voor deze maatregel is het tekort aan SEH-verpleegkundigen, waardoor de dienstroosters voor de maand september niet ingevuld kunnen worden.


Het ETZ realiseert zich dat de sluiting gevolgen heeft voor de patiënten, maar door de gedeeltelijke sluiting kan de spoedzorg op locatie ETZ Elisabeth onveranderd worden gegarandeerd. De maatregel heeft dus geen gevolgen voor de SEH op locatie ETZ Elisabeth, eveneens in Tilburg. Deze SEH aan de Hilvarenbeekseweg blijft zeven dagen per week en 24 uur per dag open voor spoedpatiënten met een acute zorgvraag.

 

Het ETZ had al eerder besloten dat door het structurele tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen de SEH op locatie ETZ TweeSteden per 1 januari 2019 volledig dichtgaat. Vooruitlopend hierop gaat nu deze SEH aan de Dr. Deelenlaan vanaf 1 september al gedeeltelijk dicht van 20.00 tot 08.00 uur. Dit betekent dat spoedpatiënten in de avond en nacht niet geholpen kunnen worden op locatie ETZ TweeSteden. Alleen patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, opgevangen op locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds verandert er niets.

Het is sowieso nooit de bedoeling dat patiënten op eigen initiatief naar het ETZ komen. Zij worden dringend verzocht bij spoed in avond, nacht en weekend de Huisartsenposten Midden-Brabant te bellen, via 0900-33 22 222. Of 112 (ambulance), als elke seconde telt.

 

Meer informatie is te lezen op de website van het ETZ.


Ga terug naar het nieuwsoverzicht.
Print