Vacature (junior) adviseur crisisbeheersing & OTO

Ben jij een netwerker met hart voor opgeschaalde zorg en ketenbrede zorgcontinuïteit? Netwerk Acute Zorg Brabant heeft een vacature voor een (junior) Adviseur Crisisbeheersing en OTO (32-36 uur)
Vacature (junior) adviseur crisisbeheersing & OTO

Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt de schakels in de acute zorgketen om de opvang en behandeling van patiënten met een acute zorgbehoefte zo goed mogelijk te regelen. Dit werkveld bestaat uit de regionale ketenpartners zoals de meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingszorg met een crisisfunctie en verloskundige kringen. Alle zorginstellingen in het netwerk samen vormen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Met elkaar zorgen we dat patiënten met een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval zo spoedig mogelijk op de juiste plek de beste zorg krijgen. 

NAZB is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Traumacentrum voor de regio Brabant. NAZB is een van de elf acute zorgnetwerken van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

 

Jouw uitdaging 

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is gericht op de afstemming tussen de diverse acute zorgpartners om de spoedzorg in Brabant continu te borgen en te verbeteren. In het ROAZ-programma staan drie beleidsdomeinen centraal: traumazorg, acute zorg en Crisisbeheersing en OTO. 
Zorginstellingen moeten zelf én in ketenverband voorbereid zijn op situaties die de zorgcontinuïteit bedreigen. NAZB adviseert en verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van crisisbeheersing vanuit het perspectief van zorg- en bedrijfscontinuïteitsmanagement en coördineert en beheert het regionale Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) stimuleringsprogramma. Samen met een directe collega faciliteer je het domein Crisisbeheersing en OTO in onder andere het strategisch en tactisch ROAZ, de kennisplatforms en andere overlegorganen.

 

Als adviseur onderhoud je contacten en bouw je mee aan een sterk extern netwerk binnen de regio Brabant en lever je een positieve bijdrage aan de beeldvorming van NAZB. De adviseur Crisisbeheersing en OTO:

 • coördineert de kennisplatforms en andere overlegorganen;
 • formuleert beleidsnotities en stelt verslagen op;
 • stelt projectplannen en (jaar)activiteitenplannen op;
 • stimuleert, coördineert en voert beleid- en activiteitenplannen mede uit;
 • bereidt de planning en control van het stimuleringsprogramma voor;
 • bereidt in samenspraak met de opdrachtgever en de ketenpartners besluiten voor;
 • onderhoudt contacten met de afgevaardigden van de zorgketenpartners en andere externe partijen;
 • organiseert diverse bijeenkomsten om netwerken en kennisdeling voor de zorgketenpartners mogelijk te maken.

 

Jouw werkomgeving

NAZB faciliteert, verbindt, begeleidt, signaleert, informeert en adviseert de acute zorgpartners. Dat doen we onder andere via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). NAZB wil ertoe bijdragen dat ketenpartners elkaar kennen en beter en intensiever samenwerken. Daarnaast ondersteunt NAZB het netwerk door diverse cursussen en scholingen aan te bieden op het gebied van crisisbeheersing, wetenschappelijk onderzoek te doen en de traumaregistratie te coördineren. Het team van NAZB bestaat uit dertien medewerkers en drie medisch coördinatoren. Het ETZ is de uitvalsbasis, maar je hebt vaak overleg bij de ketenpartners uit het netwerk en met collega’s van het landelijke bureau en andere acute zorgnetwerken. Ook werk je samen met diverse externe adviseurs die gespecialiseerd zijn op deelgebieden van het domein crisisbeheersing en OTO. 

 

Jouw profiel

 • Hbo of academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement en communicatie;
 • Kennis en ervaring van integrale veiligheidskunde en/of bedrijfscontinuïteit management is een pre;
 • Analytisch vermogen;
 • Een diplomatiek en ondernemend persoon met een goed gevoel voor verhoudingen en klantgerichtheid;
 • Sterke communicatieve (netwerk) en schriftelijke vaardigheden;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Gedrevenheid, flexibiliteit en enthousiasme;
 • Een integere, oplossings-, samenwerkings- en kwaliteitsgerichte werkhouding;
 • Kennis en ervaring in de gezondheidszorg;
 • In het bezit van rijbewijs en auto.

 

Ons aanbod 

 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot verlenging.
 • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
 • Salaris volgens een functie-indeling in FWG55 bij beleidsadviseur D1 of FWG60 bij beleidsadviseur C. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €4.466,- bij FWG 60, bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een uitgebreid fietsenplan. 

 

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Christine Schepel, hoofd NAZB, tel. (013) 221 12 05 of Patricia van Roessel, adviseur Crisisbeheersing en OTO, tel (013) 221 29 32. Stuur je cv en motivatiebrief voor 14 januari 2019 aan Simone Drubbel, medewerker Personeelsbeheer. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer sd/2018.388.

 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn