Coronavirus algemene informatie

Algemene informatie over het coronavirus vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Brabant.
Coronavirus algemene informatie

Bureau NAZB speelt een belangrijke faciliterende rol om de regio zo goed mogelijk te ondersteunen in de samenwerking tijdens deze pandemie. Hieronder een overzicht.

 

cijfers coronavirus ziekenhuizen

 

Cijfers coronavirus Huisartsenposten

 

FAQ coronavirus

 

Wat is het ROAZ?

 

Extra ingelaste overleggen

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Brabant wordt met man en macht gewerkt om te zorgen dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft tijdens de coronauitbraak. Daarom werken ziekenhuizen, huisartsenzorg, Regionale Ambulance Voorzieningen, ggz-instellingen en GGD/GHOR nauw samen. Bij deze overleggen sluiten ook de zorgverzekeraars en een afvaardiging van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg sector aan om samen de handen ineen te slaan. Daarnaast vindt overleg plaats met openbaar bestuur. Alles om verdere verspreiding van deze infectieziekte verder in te dammen. Bureau NAZB heeft hierin een coördinerende en faciliterende rol.

 

Regionaal Planvorming Zorgcontinuïteit

Bureau NAZB heeft in 2019 een plan opgesteld en afgestemd met de ketenpartners in Brabant en landelijke partners. Dit plan is tijdens diverse grootschalige oefeningen met de betrokken zorgorganisaties getest. In dit plan staan afspraken en maatregelen om ook tijdens periodes met beperkte capaciteit en/of verhoogde vraag, zoals tijdens een griepepidemie en pandemie, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de regio te borgen. Dit plan is het uitgangspunt in de verdere aanpak en ketenafstemming rondom het coronavirus. Vanwege deze uitzonderlijke situatie passen wij op basis van de actuele ontwikkelingen de maatregelen aan waar nodig.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het regioplan was de griepepidemie 2017/2018. Toen bleek dat zorginstellingen de problemen waarmee ze tijdens de griepperiode te maken kregen niet alleen konden oplossen. De acute zorgketen moet samen de schouders eronder zetten om de beschikbaarheid en continuïteit van de acute zorg in Brabant te garanderen. 


Afspraken

Het plan is gebaseerd op een landelijk opgestelde escalatiematrix en toepasbaar gemaakt voor de Brabantse regio. Per fase (groen-zwart) beschrijven we welke acties zorgorganisaties kunnen nemen, wat regionale acties zijn, wie welke (regie)rol heeft, op welk niveau coördinatie plaatsvindt en welke taken en verantwoordelijkheden gelden. In fase oranje en rood worden gezamenlijke maatregelen ingezet. Alleen zo borgen we de acute patiëntenzorg in Brabant.

 

Huidige fase conform planvorming: fase oranje (peildatum: 13-5-2020)

In fase oranje staat de regionale acute zorgcontinuïteit onder druk en kan deze alleen door regionale coördinatie van maatregelen tussen ketenpartners worden behouden. Individuele zorgaanbieders kunnen in deze fase de acute zorgvraag niet aan zonder aanpassingen waarvoor onderlinge afspraken en coördinatie nodig zijn.

 

Portaal voor ketenpartners

Ketenpartners kunnen via een portaal protocollen en documenten met elkaar online delen. Dit alles om op een snelle, laagdrempelige wijze belangrijke informatie met elkaar te delen. Ketenpartners zijn op de hoogte gesteld van het platform.

 

Trainingen, scholingen en vergaderingen geannuleerd

In verband met het coronavirus worden alle reguliere vergaderingen, trainingen en scholingen tot en met juni geannuleerd. Betrokkenen krijgen persoonlijk bericht. Ingelaste overleggen vanwege het coronavirus als het strategisch ROAZ gaan uiteraard wel gewoon door.

 

Meer informatie

Persvragen over het coronavirus in regionaal verband kunnen gesteld worden aan woordvoerder Wim Pleunis (06 - 5182 7837), via w.pleunis@etz.nl