Cijfers coronavirus huisartsenposten

De laatste updates over het coronavirus vanuit de huisartsenposten binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Brabant.
Cijfers coronavirus huisartsenposten

Update 24 november 2020 16.00 uur

Ontwikkeling aantal corona gerelateerde contactmomenten op de huisartsenposten in Brabant

In onderstaande grafieken vindt u informatie over de aantallen visites, consulten en telefonische consulten van vier Brabantse huisartsenposten (HAP) (HAP Shoko zit in de grafiek vanaf 1 maart). De gegevens zijn weergegeven over de tijd vanaf het moment dat de eerste patiënt zich heeft gepresenteerd in Brabant. De corona gerelateerde contactmomenten zijn gebaseerd op basis van 17 ICPC codes die symptomen van Corona weergeven. De lijn ‘gemiddelde’ betreft het gemiddelde aantal visites en (telefonische) consulten van voorgaande jaren (2017-2019).

Deze cijfers worden wekelijks op dinsdag geüpdatet.

 

Meer informatie

Persvragen over het coronavirus in regionaal verband kunnen gesteld worden aan woordvoerder Wim Pleunis (06 - 5182 7837), via w.pleunis@etz.nl

 

FAQ coronavirus

 

algemene info coronavirus

 

cijfers coronavirus ziekenhuizen

 

Totalen van HAP Midden-Brabant, Shoko, Oost-Brabant en West-Brabant