Over NAZB

‘Als je elkaar kent, werk je beter samen.’


Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt de schakels in de acute zorgketen om de opvang en behandeling van patiënten met een acute zorgbehoefte zo goed mogelijk te regelen. Dit werkveld bestaat uit de regionale ketenpartners zoals de meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingszorg met een crisisfunctie en verloskundige kringen. Alle zorginstellingen samen vormen het netwerk. Zo zorgen we dat patiënten bij een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval zo spoedig mogelijk op de juiste plek de beste zorg krijgen.

 

Het bureau NAZB faciliteert, verbindt, begeleidt, signaleert, informeert en adviseert de acute zorgpartners in het netwerk. Dat doen we via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ-programma wil ertoe bijdragen dat ketenpartners elkaar kennen en weten te vinden, wat beter en intensiever samenwerken stimuleert. Daarnaast ondersteunt bureau NAZB het netwerk door diverse cursussen en scholingen aan te bieden op het gebied van crisisbeheersing, wetenschappelijk onderzoek te doen en de traumaregistratie te coördineren.

 

Bureau NAZB is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, dat is aangewezen als Traumacentrum voor de regio Brabant. NAZB is een van de elf acute zorgnetwerken van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Print