Werkconferentie Vergrijzing vraagt om creativiteit

Inschrijven werkconferentie - donderdag 5 september 2019

Vanuit het ROAZ-project Proactieve Spoedzorgketen organiseert NAZB in samenwerking met SiRM op 5 september de werkconferentie 'Vergrijzing vraagt om creativiteit'. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe de Brabantse ketenpartners gezamenlijk proactief kunnen inspelen op de toenemende druk op de spoedzorgketen. 

Het programma start met een gezamenlijk deel waarin onder andere wordt stilgestaan bij het succesvol samenwerken in een netwerk. Vervolgens worden in drie workshoprondes interactieve presentaties, gericht op drie pijlers (dempen van de zorgvraag, verhogen van de productiviteit in de keten en behoud van personeel) gegeven. De dag zal daarna gezamenlijk worden afgesloten. 

 

Voor leden van het tactisch ROAZ vindt na de plenaire afsluiting een aanvullende sessie plaats. Het doel van deze sessie is te komen tot een selectie van ROAZ-brede projecten en een voorstel hoe deze opgestart kunnen worden. 

 

Het volledige programma en informatie over de verschillende workshops vindt u hier

 

Belangrijk: We kunnen maximaal 120 deelnemers verwelkomen.