Masterclass zorginstellingen

BCM voor zorginstellingen

De Brabantse zorgsector omarmt bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) als een nieuwe manier om bijzondere gebeurtenissen te lijf te gaan. Maar wat is BCM nu precies? En wat kan je ermee in je eigen organisatie? Deze masterclass is een uitstekende eerste kennismaking met het onderwerp bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant is besloten de crisisbeheersing rondom bijzondere gebeurtenissen vorm te geven vanuit BCM-perspectief. Dit beleid wordt tijdens deze masterclass nader toegelicht, zodat de regionale context bij iedereen helder op het netvlies staat. Vervolgens leggen we uit wat BCM inhoudt en hoe dat toegepast kan worden bij zorginstellingen. Natuurlijk wil je weten wat BCM je oplevert en wat het verschil is met bestaande benaderingen van crisismanagement. Daarom is de praktische toepassing ervan een belangrijk onderdeel van deze masterclass. Zo kijken we vanuit BCM-perspectief bijvoorbeeld naar de samenhang en rol van verschillende soorten plannen in je organisatie en we laten je ervaren dat BCM op een effectieve manier risicomanagement en crisismanagement aan elkaar koppelt. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de relatie met normeringen als HKZ, JCI en NIAZ (Q-Mentum). 
Deze masterclass mag je niet missen! 

 

In een halve dag krijg je inzicht in crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief. Dit stelt je in staat te bepalen welke rol jij in je eigen organisatie hebt of wilt vervullen bij het implementeren van bedrijfscontinuïteitsmanagement. Een ideale vervolgstap is de leergang ‘BCM implementeren in zorginstellingen’.


Na afloop…

 • heb je inzicht in wat bedrijfscontinuïteitsmanagement betekent;
 • heb je inzicht in wat het oplevert voor jouw zorginstelling;h
 • heb je inzicht in hoe bedrijfscontinuïteitsmanagement zich verhoudt tot crisisbeheersing;
 • heb je inzicht in de rol die jij hebt of wilt vervullen bij het implementeren van BCM;
 • heb je inzicht in de benodigde stappen voor een praktische implementatie.


Programmaonderdelen

 • ROAZ-ontwikkelingen in relatie tot bedrijfscontinuïteitsmanagement;
 • introductie bedrijfscontinuïteitsmanagement: wat houdt het in, wat levert het op, relatie met integraal risicomanagement en crisisbeheersing, de stappen in een BCM-traject en samenhang in planvorming;
 • casuïstiek in relatie tot bedrijfscontinuïteitsmanagement om in groepen actief mee aan de slag te gaan;
 • evaluatie van de casuïstiek.


Tijdsinvestering

1 dagdeel op locatie

 

Doelgroep

 • portefeuillehouders en eindverantwoordelijken integraal risicomanagement of integrale veiligheid binnen de directie of het bestuur van de zorginstelling;
 • eindverantwoordelijke crisismanager of crisiscoördinator in het crisisteam of crisisbeleidsteam;k
 • kandidaat deelnemers aan de leergangen BCM implementeren 2018;
 • BCM-adviseurs, adviseurs kwaliteit & veiligheid, adviseur of manager integraal risicomanagement;
 • proceseigenaren van kritische zorgafdelingen (acute zorgproces, ziekenhuizen, meldkamer, ambulancezorg, GGD’en)
 • proceseigenaren van ondersteunende diensten (facilitair, gebouwen, ICT);
 • in overleg kunnen ook andere geïnteresseerde functionarissen deelnemen. 


Aantal deelnemers

Minimaal 8

Maximaal 15

 

Toelatingseisen

Geen specifieke eisen; HBO werk- en denkniveau is een pré.