Masterclass crisiscommunicatie

Voor bestuurders

ijdens rampen en crisissituaties vervult de bestuurder een cruciale functie in crisiscommunicatie. Daarom is het belangrijk dat hij goed op de hoogte is van het gehele crisiscommunicatie-proces en de actuele ontwikkelingen op dit vlak.

 

Direct naar aanmelden

De bestuurder krijgt inzicht in het communicatieproces zoals dat wordt aangeleerd aan zijn communicatie-professionals. Hij leert daar een stuk wijsheid en betekenisgeving aan toe te voegen. Tijdens deze training staan leiderschap en crisiscommunicatie centraal.

 

 

Programma
Leiderschap en (crisis)communicatie in onzekere tijden;
Betekenisgeving vanuit de hermetische wijsheid;
De kracht van het gesproken woord, retorica;
Hoe kan de communicatie tussen medici en patiënt/cliënt worden verbeterd;
Kennis van crisiscommunicatie als een operationeel proces.
 

Doelgroep
Bestuurders van Brabantse zorginstellingen


Aantal deelnemers
Maximaal 12


Tijdsinvestering
1 dag (8 uur)