Masterclass bestuurders

BCM voor bestuurders

Speciaal voor bestuurders, directieleden en leden van de Raad van Toezicht wordt een masterclass bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) georganiseerd. Deze masterclass gaat in op diverse bestuurlijke vraagstukken, de rol van bestuurders in het kader van BCM en hoe BCM bestuurders helpt grip te houden op de zorgcontinuïteit.

Je kunt je als organisatie niet op alle risico’s voorbereiden en je zult dus als bestuurder keuzes moeten maken. Om zorgcontinuïteit in alle omstandigheden te kunnen waarborgen, heb je als bestuurder inzicht nodig in de grootste risico’s voor de meest kritische bedrijfsprocessen. Alleen dan kun je als integraal risicomanager optreden en effectieve maatregelen nemen. Via BCM wordt crisisbeheersing meer tastbaar, effectiever en zal het beter gaan aansluiten bij de dagelijkse bedrijfsvoering van zorginstellingen. 


Als bestuurder heb je een belangrijke aanjagende en faciliterende rol bij het implementeren van crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief. Daarom nemen we je tijdens deze masterclass mee in de ontwikkelingen rondom bedrijfscontinuïteitsmanagement, risicomanagement en crisisbeheersing. Ook maken we een vertaalslag naar je eigen zorginstelling en laten we zien wat het implementeren van BCM betekent voor je eigen organisatie.


Na afloop…

  • heb je inzicht in wat bedrijfscontinuïteitsmanagement betekent;
  • heb je inzicht in hoe bedrijfscontinuïteits management, risicomanagement en crisisbeheersing zich tot elkaar verhouden;
  • heb je inzicht in wat BCM oplevert voor jouw zorginstelling;
  • heb je inzicht in de belangrijke rol die je hebt als bestuurder of toezichthouder.