Intersectorale ketenoefening

Crisisbeheersing & opleiden, trainen, oefenen

Elke 3 tot 4 jaar organiseert NAZB een grote intersectorale ketenoefening met alle ROAZ-partners. In overleg met tactisch en strategisch ROAZ wordt een thema bepaald. Binnen de ketenoefening moeten maatregelen genomen worden om de (acute) zorg beschikbaar en bereikbaar te houden. De oefening vindt plaats op tactisch en/of strategisch niveau. 

In 2016 en 2019 zijn intersectorale ketenoefeningen gehouden rondom het scenario griepepidemie. Beide oefeningen waren vanuit een ander perspectief en met andere oefendoelen georganiseerd. De oefening van 2019 was een vervolg op de uitkomsten van de oefening in 2016. Beide oefeningen droegen eraan bij dat we in Brabant goed hebben kunnen anticiperen op de coronacrisis. Deze crisis was dusdanig bijzonder, omdat ingegrepen werd op alle kritische bedrijfs- en zorgprocessen. De (acute) zorg werd ernstig bedreigd, de reguliere zorg moest drastisch afgeschaald worden. Door de eerder gehouden ketenoefeningen werd snel een slagvaardige crisisstructuur ingericht en was er binnen het netwerk goede communicatie.

 

Thema voor intersectorale oefening 2022-2023

Grootschalig ICT-uitval/ digitale ontwrichting

De geleerde lessen uit de coronacrisis vormen de input voor de volgende intersectorale ketenoefening met als thema grootschalig ICT uitval/digitale ontwrichting. Voor deze oefening wordt samen met experts op het gebied van ICT, externe partners, leveranciers/providers van digitale netwerken, leden tactisch ROAZ, adviseurs crisisbeheersing en NAZB, een scenario ontwikkeld.

 

Doel

  • Op basis van de oefening ontwikkelen van een regionale planvorming en handelingsperspectief waarmee de individuele zorginstelling en de gehele keten bij een dergelijke crisis de schade kunnen beperken.
  • Kennis en inzicht geven van de mogelijkheden van ondersteuning aan de zorg vanuit openbaar bestuur en overheidinstaties.
  • Inzicht geven waar verantwoordelijkheden en taken liggen over deze specifieke crisissituatie tussen het ROAZ, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

 

Deelnemers

  • Alle ROAZ-partners binnen ROAZ-regio Brabant.
  • De drie veiligheidsregio’s.
  • (Indien mogelijk) aansluiting openbaar bestuur.

 

Tijdsinvestering

Nog nader uit te werken.