Incompanytraning

Crisiscommunicatie

De eerder opgeleide deelnemers van het NAZB-opleidingsprogramma crisiscommunicatie gaan binnen hun eigen organisatie aan de slag met een realistische oefening. Deze oefening wordt op maat gemaakt voor de betreffende zorginstelling. Het verdient aanbeveling in deze oefening de eigen crisisorganisatie (crisisbeleidsteam) te betrekken, zodat deze zich de crisiscommunicatie-aanpak van de organisatie bij een calamiteit of crisis eigen maakt.

Met alle collega’s binnen de crisiscommunicatie-operatie van de eigen zorginstelling worden alle functies op een realistische wijze uitgevoerd. Met een speciaal voor dit doel ontwikkelde virtuele oefenomgeving wordt een échte crisis nagebootst. Met talloze artikelen die online maar ook weer offline gaan brengen we de organisatie in de juiste oefensetting. Publicaties op nepsites van NOS, NU.nl en Omroep Brabant, én honderden tweets die een-voor- een online komen, zorgen voor een realistische setting.

 

Tijdens deze incompanytraining leer je als communicatieteam te functioneren, rekening houdend met elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ook leer je de opgedane kennis uit het opleidingsprogramma crisiscommunicatie in de praktijk toe te passen en flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Belangrijk is het ook dat het crisisbeleidsteam en het operationeel crisisteam leren om te gaan met crisiscommunicatie als een operationeel proces. Tot slot leer je hoe je de lessen uit de oefening kunt gebruiken om planvorming en procedures aan te scherpen.


Belangrijk

De deelnemers hebben een van de basisopleidingen uit het opleidingsprogramma crisiscommunicatie gevolgd.

 

Programma

Voorafgaand aan de oefening vindt een intakegesprek plaats over je wensen en leerdoelen. Die verwerken we vervolgens in deze maatwerk incompanyoefening.


Tijdsinvestering

1 dagdeel (4 uur)


Doelgroep

Functionarissen in de taakorganisaties crisiscommunicatie van zorginstellingen in de regio Brabant en de leden van crisisteams van zorginstellingen.


Aantal deelnemers

In 2019 is ruimte voor maximaal 8 incompany oefeningen, met maximaal 20 deelnemers per keer.

 

Toelatingseisen

De deelnemers hebben een van de basisopleidingen uit het opleidingsprogramma crisiscommunicatie gevolgd.