Als je elkaar kent, werk je beter samen

Netwerk Acute Zorg Brabant verbindt de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

 

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) dat is aangewezen als traumacentrum voor de regio Brabant.


Actueel


'Personen met verward gedrag zijn geen boeven' 19 juni 2017 'Personen met verward gedrag zijn geen boeven'

Paul van Oort is wijkagent in Tilburg. Hij heeft regelmatig te maken met personen met verward gedrag. 

Lees meer >
'Samen met betrokken stakeholders antibioticaresistentie bestrijden' 09 juni 2017 'Samen met betrokken stakeholders antibioticaresistentie bestrijden'

Tien regionale zorgnetwerken gaan de komende twee jaar aan de slag met de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). De regio Brabant is er één van.

Lees meer >
Print