Als je elkaar kent, werk je beter samen

Netwerk Acute Zorg Brabant verbindt de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

 

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) dat is aangewezen als traumacentrum voor de regio Brabant.


Actueel


'Korte lijntjes bij hulpverlening verwarde personen' 18 mei 2018 'Korte lijntjes bij hulpverlening verwarde personen'

De spoedeisende psychiatrische observatieruimte, kortgezegd SPOR, is een schoolvoorbeeld van ketensamenwerking in de regio: ggz, politie, RAV, SEH, HAP en gemeente werken samen om de zorg voor acuut verwarde personen goed te organiseren. 

Lees meer >
Aan de slag met extreem geweld 10 mei 2018 Aan de slag met extreem geweld

Extreem geweld komt steeds dichterbij. Voor de burger, maar ook voor de zorgprofessional. Daarom is in Brabant de projectgroep Extreem geweld - Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) gestart.

Lees meer >
Print