Als je elkaar kent, werk je beter samen

Netwerk Acute Zorg Brabant verbindt de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

 

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) dat is aangewezen als traumacentrum voor de regio Brabant.


Actueel


Traumaregistratie in beeld 18 juli 2017 Traumaregistratie in beeld

NAZB heeft de traumaregistratiecijfers 2016 van ernstig gewonde patiënten samengevat in één overzicht. 

Lees meer >
Symposium Nationale Traumadag 2017 14 juli 2017 Symposium Nationale Traumadag 2017

Tijdens de Nationale Traumadag op 23 september is er een wetenschappelijk symposium voor traumapatiënten en professionals werkzaam in de acute zorg. 

Lees meer >
Print